Oferta

Psychoterapia indywidualna:

Pracuję obecnie z osobami dorosłymi i nastolatkami od 15 roku życia. Najkrótszy czas terapii to kilka miesięcy. Konsultacja ma na celu rozpoznanie obszaru problemowego oraz wybór odpowiedniej formy pomocy. Po konsultacji, wspólnie omawiamy proponowane leczenie, bądź inne formy pomocy, w tym, jeśli to konieczne, odesłanie do innego specjalisty. Jeśli uznasz, że jestem odpowiednią osobą, której możesz zaufać, wówczas umawiamy się na terapię, która charakteryzuje się odpowiednią regularnością, aktywnym uczestnictwem obu stron oraz kontraktem. Zaleca się by terapia odbywała się raz w tygodniu. W szczególnych przypadkach możliwa jest forma online (kwestia omówienia powodów).

Proces psychoterapii w większości opiera się na rozmowie o obszarach problemowych, które najpierw określam poprzez pogłębiony wywiad. W fazie konsultacji pytam o bardzo różne rzeczy, zbieram historię życia, a wszystko to po to, by określić zasoby, trudne momenty, wpływ relacji oraz ewentualne traumy, które mimo, że mogą należeć do przyszłości wciąż oddziaływują na teraźniejszość. Sam proces terapeutyczny może opierać się na rozmowie, chyba, że klient zdecyduje się na podejście EMDR, gdzie oprócz wywiadu, rozmów i próby dotarcia do źródeł aktualnych problemów, terapia opiera się na technice BLS (bilateralnej stymulacji), która ma na celu przetworzenie wciąż aktywnych (nawet tych kilkudziesięcioletnich) wspomnień w doświadczenie neutralne.

Obowiązuje mnie zasada poufności, co oznacza, że wszystko co powiesz, musi zostać w gabinecie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja zagrożenia życia twojego bądź kogoś innego lub zwolnienie z tajemnicy decyzją sądu w uzasadnionych okolicznościach. Opis twojego problemu, może być też poruszany na superwizji, w której biorę udział, przy czym superwizor jest również zobowiązany tajemnicą poufności, a opis Twoich problemów odbywa się z pominięciem danych mogących wskazywać na konkretną osobę (nie podaję nazwisk, miejsc pracy, żadnych danych wrażliwych mogących wskazać na Ciebie).

Proszę o przychodzenie punktualnie. Przyjście za wcześnie, może zaburzyć sesję innego klienta. Przyjście po czasie, nie wydłuża czasu sesji. Możliwe jest bezkosztowe odwołanie sesji terapeutycznej na 24 godziny przed umówionym spotkaniem. 

Cennik:

warsztaty psychologiczne: szczegółowe informacje o aktualnych warsztatach www.przysobiestan.pl

Inne formy oddziaływań (psychoedukacja, trening interpersonalny, trening relaksacyjny) ustalam z zainteresowaną firma czy instytucją indywidualnie.

Sposoby płatności: gotówka, przelew, karta, blik.