O mnie

Wykształcenie - kursy i szkolenia na których opieram się aktualnie w pracy:

– mgr psychologii– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok ukończenia 2005.

– dyplomowany psychoterapeuta – 4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja nr 3), rok ukończenia 2010, uzyskanie dyplomu 2015;

– Psychoterapia Oparta na Mentalizacji (MBT) – stopień zaawansowany (Anna Freud Centre/Laboratorium Psychoedukacji/Pracownia Humani), 2018;

– Mentalizowanie przemocy w rodzinie – Terapeutyczne podejście wobec rodzin z grupy wysokiego ryzyka (Eia Asen/Anna Freud Centre/Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM/Ambulatorium Terapii Rodzin OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie), 2018;

– I i II stopień szkolenia zasadniczego EMDR (EMDR Europe/PTT EMDR/Fundacja Vitamelius), 2022;

– Leczenie zaburzeń dysocjacyjnych terapią EMDR – Podejście progresywne (Intra-TP – Dolores Mosquera/Fundacja Vitamelius), 2022;

–  Wprowadzenie do diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych (e-psyche, Katowice), 2022.

Doświadczenie:

– kilkuletnia praca na oddziałach psychiatrycznych, terapeutycznych (otwartych, stacjonarnych), m.in., Centrum Medyczne Gizińscy s.c. – terapia indywidualna, psychoedukacja pacjentów (2005-2009); Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza, oddział zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości – jako psychoterapeuta indywidualny, grupowy, przeprowadzanie kompleksowych diagnozy pacjenta, opiekun stażystów psychoterapii (2018-2021).

-kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami skazanymi z rozpoznaniem osobowości antyspołecznej, uzależnionymi, wielokrotnie karanymi, jako psycholog, funkcjonariusz Służby Więziennej 2012-2018,

– jako prowadząca i współprowadząca warsztaty, treningi interpersonalne, treningi radzenia sobie z emocjami (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (2010), Przy Sobie Stań/Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii (2021- obecnie).

– jako psychoterapeuta w gabinecie prywatnym od 2006 (Via s.c., Antidotum, Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia i obecnie).