Współpraca

Współpraca

Z ośrodkiem współpracują psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz zaprzyjaźnione firmy.

Arkadiusz Szczepański

psychoterapeuta, socjoterapeuta, kwalifikacje uzyskane w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną (osób dorosłych oraz młodzieży) psychoterapię par w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją. Pracując od roku 2009 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej posiada doświadczenie w prowadzeniu grupowych zajęć socjoterapeutycznych, zajęć warsztatowo-profilaktycznych (działania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej) realizowane na terenie szkół. W pracy z dziećmi prowadzi: treningi zastępowania agresji, grupowe zajęcia psychoedukacyjne i spotkania terapeutyczne (komputeromania, siecioholizm, fonoholizm).

Oraz:

Maciej Sielski

pedagog, specjalność resocjalizacja, negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Zaprzyjaźnione firmy:

Skomed – Centrum Rehabilitacji

Agencja Konsultingowa SAS