amazing-736888

Oferta

Konsultacje psychologiczne

to propozycja dla tych, którzy potrzebują porady, nie są pewni czy i jakiej pomocy potrzebują, martwią się, że coś w nich lub ich otoczeniu budzi ich niepokój lub jest dla niszczące. Konsultacje mogą być wstępem do psychoterapii. Celem konsultacji może być także diagnoza psychologiczna w oparciu o testy psychologiczne i wywiad.

Koszt konsultacji indywidualnej: 150 zł (50 minut), z diagnozą psychologiczną na piśmie – od 200 do 250 zł (w zależności od obszaru diagnozy).

Psychoterapia indywidualna

to proces, w którym celem jest zmiana funkcjonowania, wchodzenia w relacje, redukcja cierpienia, rozwój osobowości, dojrzewanie albo porzucenie nieprzystosowawczych sposobów radzenia sobie. Psychoterapia zaczyna się kontraktem, czyli umową, która ma pomóc w dążeniu do ustalonych wspólnie z klientem celów terapii. To zasady, które obowiązują terapeutę i klienta. Oferta psychoterapii indywidualnej dotyczy osób dorosłych i młodzieży.

Koszt sesji psychoterapii indywidualnej: 150 zł (50 minut)

Terapia par

ma na celu poprawienie relacji i uczynienie jej satysfakcjonującej dla obojga partnerów poprzez poprawę komunikacji, wyrażania siebie, przyjrzeniu się oczekiwaniom i rzeczywistości, poszukiwaniu nieprzystosowawczych schematów wyniesionych z przeszłości, które odbierają szansę na czerpanie radości z bycia razem.

Koszt sesji terapii par: 200 zł (50 minut)

Terapia rodzinna

ma na celu poprawienie funkcjonowania rodziny jako całości, z uwzględnieniem każdego jej członka jako indywidualnej osoby. W terapii rodzinnej tak samo ważne jest więc dobro wspólne, jak i dobro poszczególnych członków rodziny, co wymaga często rozwiązywania konfliktów, pracy ze sprzecznymi oczekiwaniami i odmiennymi perspektywami spojrzenia na tą samą rzeczywistość. Terapię rodziną prowadzi dwóch terapeutów.

Koszt sesji terapii rodzinnej: 300 zł (90 minut)

Terapia grupowa

szczególnie cenną dla tych, których problemy mają charakter interpersonalny. Ten rodzaj oddziaływań jest wartościowy również dla tych, którzy szukają wsparcia i zrozumienia poprzez podobieństwo do innych, a także dla tych którzy właśnie w postrzeganiu różnic i akceptowania ich chcą odnaleźć siebie. Dla osób, którzy chcą skonfrontować swój obraz własnej osoby z tym jak postrzegają ich inni, grupa stanowi nieocenione źródło informacji oraz cennych, często budujących doświadczeń.

Do grupy kwalifikuje terapeuta po rozmowie indywidualnej. O terminach rozpoczęcia grup informujemy z 3- miesięcznym wyprzedzeniem. Grupa liczy od 6 do 12 osób i jest prowadzona przez dwóch terapeutów.

Koszt sesji terapii grupowej (za osobę): 80 zł (90 minut)

Wydawanie opinii z procesu terapeutycznego: 50 zł.